У Предшколској установи „Црвенкапа“ у Малом Зворнику изграђена је и опремљена вишенаменска учионица, која ће умногоме омогућити квалитетније услове боравка деце у вртићу.

Дограђена просторија је површине 58 метара квадратних и служиће за учење, игру, фискултуру и друге сличне садржаје намењене полазницима ове установе.

У оквиру изградње нове учионице, која је коштала 5.335.114,08 динара, са ПДВ-ом, проширена је кровна конструкција вртића и постављена хидро и термо изолација на дограђеном делу зграде.

Радове је извела Самостална грађевинска радња „Станковић Драган“ из Малог Зворника, док је стручни надзор обавило Грађевинско предузеће „Трем градња“ из Ваљева.

Доградња Предшколске установе „Црвенкапа“ реализована је средствима из наградног фонда од 400.000 швајцарских франака, освојеног у оквиру програма „Реформа пореза на имовину“, подржаног од Владе Швајцарске.

Љиљана Ристановић