Канцеларија за младе Мали Зворник учествовала је на Partnership Building Activity „Make the move“ која је одржана у Португалу од 18. до 23. марта 2014. у организацији белгијске Националне агенције за младе (The Bureau International Jeunesse) и португалске Националне агенције за младе, а у оквиру програма Erasmus plus – Youth in Action.

Овој активности присуствовало 42 представника омладинских организација из 24 земље Европе, ради бољег повезивања и размене праксе и искустава у омладинском пољу, као и будуће сарадње у оквиру новог програма EU за образовање младих Erasmus plus. Овај програм ће у периоду од 2014. до 2020. године финансирати пројекте сарадње које су до сада покривали програми Tempus, Erasmus Mundus, Програм за целоживотно учење и Млади у акцији.

У циљу јачања партнерства и посебно квалитета пројеката омладинских размена, ова активност изградње партнерстава имала је за циљ да обезбеди потребну подршку и обуку за учеснике који намеравају да организују такву размену младих у блиској будућности.