Kancelarija za mlade Mali Zvornik učestvovala je na Partnership Building Activity „Make the move“ koja je održana u Portugalu od 18. do 23. marta 2014. u organizaciji belgijske Nacionalne agencije za mlade (The Bureau International Jeunesse) i portugalske Nacionalne agencije za mlade, a u okviru programa Erasmus plus – Youth in Action.

Ovoj aktivnosti prisustvovalo 42 predstavnika omladinskih organizacija iz 24 zemlje Evrope, radi boljeg povezivanja i razmene prakse i iskustava u omladinskom polju, kao i buduće saradnje u okviru novog programa EU za obrazovanje mladih Erasmus plus. Ovaj program će u periodu od 2014. do 2020. godine finansirati projekte saradnje koje su do sada pokrivali programi Tempus, Erasmus Mundus, Program za celoživotno učenje i Mladi u akciji.

U cilju jačanja partnerstva i posebno kvaliteta projekata omladinskih razmena, ova aktivnost izgradnje partnerstava imala je za cilj da obezbedi potrebnu podršku i obuku za učesnike koji nameravaju da organizuju takvu razmenu mladih u bliskoj budućnosti.