Поштовани суграђани и суграђанке,


Позивамо Вас да учествујете у истраживању ставова грађана о раду наше локалне управе и установа којима је наша локална управа оснивач.

Молимо Вас да попуните упитнике који се налазе у Услужном центру општинске управе или у установама којима је наша локална управа оснивач, или онлајн анкету, те на тај начин нам омогућите да идентификујемо проблеме у свакодневном раду, као и да на основу Вашег става, унапредимо свој рад.

Искористите право да искажете свој став и укажете на пропусте у раду, предложите промене и унапређење рада или похвалите добар рад локалне управе и установа.


Анкета се спроводи у оквиру пројекта „Израда функционалне анализе у јединицама локалне самоуправе“ који спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Анкету можете попунити на следеће начине:

1. Приступом електронским верзијама на следећим линковима


2. Преузимањем Упитника у текстуалној форми и ручним попуњавањем. Овакав попуњен упитник можете доставити путем електронске поште opstinamalizvornik@gmail.com или предати на шалтеру Услужног центра 3. Доласком у Услужни центар општине Мали Зворник или у установама којима је оснивач локална самоуправа. (Библиотека „17. септембар“, ЈКП „Дрина“ и Предшколска установа „Црвенкапа“)