Мали Зворник, 29.05.2018. године

Скупштина општине Мали Зворник усвојила је у петак, 25. маја 2018. године, Одлуку о другим изменама и допунама Одлуке о буџету за 2018. годину, према којој су приходи и примања општинског буџета, као и расходи у општинској каси, планирани у укупном износу од 791.407.000 динара, што је за 113 милиона динара, или 16,65 посто, више у односу на претходни план. Увећање буџета од око 110 милиона динара резултат је трансфера остварених из текуће буџетске резерве Републике Србије, путем којих су општини Мали Зворник обезбеђена средства за уређење индустријске зоне у Доњем Насељу, адаптацију културно – историјског комплекса „Подземни град Карађорђевића“ и пројектовање водовода на потезу Цулине – Велика Река, док преостала 3 милиона динара увећања у буџету представљају планиране сопствене приходе општине. 

Измене Одлуке о буџету општине Мали Зворник образложио је председник општине Зоран Јевтић, наводећи да је други овогодишњи ребаланс извршен због промена у структури, како у оквиру планираних прихода и примања, тако и у структури расхода и издатака буџета. 

Он је саопштио да, након најновијих измена, сума од 791.407.000 динара представља укупни буџет општине Мали Зворник за текућу годину, у који спадају и средства индиректних буџетских корисника. 

Јевтић је истакао да је увећање буџета од око 110 милиона динара остварено кроз добру  сарадњу и повезаност општинске и републичке власти. 

“Држава је путем наменских трансфера из текуће буџетске резерве обезбедила значајну помоћ општини Мали Зворник. У питању је износ од 109.295.000 динара, у који спада 75 милиона динара, одобрених пре око месец дана за реновирање, доградњу и изградњу објеката у индустријској зони у Доњем Насељу и куповину неопходне трафостанице вредности од око шест милиона”, објаснио је Јевтић. 

Он је додао да је у оквиру наведеног износа, за пројекат уређења Подземног града Карађорђевића у Малом Зворнику Република Србија пре неколико дана одобрила 32 милиона динара, док је за израду пројектно – техничке документације за изградњу водовода Цулине – Велика Река определила 2.295.000 динара. 

Јевтић је посебним амандманом, који је скупштина усвојила, пропратио измене у буџету настале након недавног потписивања уговора о реализацији пројекта адаптације и уређења дела „Подземног града Карађорђевића” у Малом Зворнику, вредног 37 милиона динара, чији ће већи део финансирати Влада Републике Србије. 

„На основу потписаног Уговора са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, у вредности од 32 милиона динара, увећани су приходи буџета, те се прилагођавамо овој повољнијој новонасталој ситуацији. Од овог износа, 26 милиона распоредиће се на адаптацију и уређење Подземног града Карађорђевића, док ће шест милиона бити распоређено на уређење ентеријера ове туристичке атракције. Општина Мали Зворник је првобитно планирала 11 милиона динара за ту намену, али је вредност одобрених улагања утростручена, а договорено учешће локалне самоуправе је пет милиона. Разлика од шест милиона ће бити распоређена у буџетску резерву. Усвајањем овог амандмана, стичу се и предуслови за реализацију наменских средстава и расписивање јавних набавки у предвиђеним роковима”, наведено је у образложењу амандмана председника општине. 

У усменом обраћању одборницима, Јевтић је навео да ће општина Мали Зворник, захваљујући подршци Републике Србије, у текућој години завршити још неколико великих и важних пројекта, као што је изградња трпезарије и игралишта у школи у Радаљу и увођење грејања на биомасу у истој школи. 

И овом приликом он се у име грађана и у своје лично име захвалио председнику Александру Вучићу, Влади Србије и ресорним министарствима на помоћи и подршци коју пружају општини Мали Зворник. 

Председник Јевтић рекао је и то да се општина припрема за рад на побољшању енергетске ефикасности у школама у Доњој Борини и Великој Реци, да планира изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у Доњем насељу, вредног око 12 милиона динара и улагање четири милиона динара у завршетак ППОВ у Сакару, а да је решавање проблема канализације у улици Милоша Гајића у току. 

Према његовим речима, с обзиром да је буџет општине пренапрегнут, у наредном периоду биће потребна привремена одрицања, ради остваривања одређених уштеда и улагања у предуслове за запошљавање суграђана. 

“Тиме мислимо и на будућност и на повећање прихода од пореза на зараде већ у следећој години”, објаснио је Јевић, наводећи да је, уз уважавање приоритета, ребалансом предвиђено умањење сталних трошкова за 1.500.000 динара и износа на име текућих поправки и одржавања за 2.000.000 динара. 

Расходи за материјал биће умањени за 5.500.000 динара, а трошкови транспорта за 2.500.000. 

Специјализоване услуге, рад грађевинских машина и рехабилитација путева обухваћени су сумом од 54.500.000 динара,  што је омогућило умањење претходно планираног износа за 2.500.000 динара. 

Осим одлуке о другим изменама и допунама одлуке о буџету општине Мали Зворник, одборници локалног прламента размотрили су и подржали и Локални оперативни план одбране од поплава за воде II реда за подручје општине Мали Зворник за 2018. годину и Предлог годишњег Програма мера и радова на смањењу ризика од поплава. 

Током дискусије, у оквиру наведених тачака, председник Јевтић осврнуо се кратко на резултате рада општине на санацији последица поплава у месним заједницама и превенцији ризика од плављења у будућности, истичући значај који превентивно деловање има у погледу умањења ризика и потенцијалних штета у случају непогода. 

„Мост у Радаљској бањи је реконструисан. Општина Мали Зворник је спремна да помогне обнову и изградњу мањих, приватних мостова, којих има око десетак на подручју општине, чија санација би коштала до милион динара по једном мосту. Помоћ општине огледала би се у изради неопходних пројеката, материјалу или изради прилазних путева” , истакао је Јевтић, наводећи да је било проблема са такозваним „Марковим мостом” у Радаљу, чију обнову су, према његовим речима, онемогућавали нерешени имовински односи мештана. 

“Има доста тежњи да се тим путем остваре лична и имовинска корист појединаца, мештана који у селима ометају решење сваког проблема у обнови, изградњи или унапређењу локалне инфраструктуре, а приметни су често политизација и опструкција. Такође, сваки пројекат који ОО СПС предложи и путем својих представника у надлежним министарствима подржи, ми ћемо јавно изаћи и рећи да су они учествовали у томе. До сада нисмо видели њихову подршку”, рекао је Јевтић.              

У оквиру 17. редовне седнице Скупштине општине Мали Зворник, којом је председавао Радован Тадић, председник локалног парламента, одборници су размотрили и подржали укупно 18 тачака дневног реда. 

За новог члана Општинског већа изабрали су Срђана Јовановића из Радаља, који ће убудуће обављати ту дужност, након преране смрти члана тог тела Душка Јовановића.  

Међу преосталим тачкама прошлонедељног скупштинског заседања у Малом Зворнику,  које су  такође добиле подршку одборника, био је предлог измене и допуне Кадровског плана за Општинску управу општине Мали Зворник и Општинско правобранилаштво општине Мали Зворник за 2018. годину, Извештај о раду Општинског правобранилаштва општине Мали Зворник за 2017. годину, те Одлука о изменама и допунама Одлуке о оснивању Општинског правобранилаштва општине Мали Зворник. 

На овом заседању одборници су такође подржали Извештај о пословању и План рада Дома здравља „Мали Зворник” за 2017. годину, Извештај о раду и финансијском пословању Јавног комуналног предузећа „Дрина” Мали Зворник за 2017. годину и Предлог Одлуке о допуни Одлуке о економској цени услуга у Предшколској установи „Црвенкапа”. 

Љиљана Ристановић