Одлукa о I изменама и допунама одлуке о буџету општине Мали Зворник  за 2017. годину

Одлука о завршном рачуну буџета општине Мали Зворник за 2016. годину

Одлука о буџету Општине Мали Зворник за 2017. годину