16.04.2015. године

У општини Мали Зворник уприличен је састанак руководства општине и представника комуналног предузећа са делегацијом немачке Развојне банке (KfW). Низ састанака у југозападној Србији  организован је у циљу припреме процене одрживости Пројекта коришћења биомасе у систему даљинског грејања. Пројекат се финансира из фонда German Climate Technology Initiative (DKTI)  који заједнички спроводе KfW (који је задужен за финансијску компоненту) и GIZ (задужен за техничку компоненту програма). 

С обзиром да општина Мали Зворник није била укључена у наручену студију изводљивости у циљу истраживања одрживости комбиноване производњу топлотне и електричне енергије од биомасе, од стране Министарства рударства и енергетике, не постоје релевантни подаци који се могу користити за даљи рад на пројекту увођења биомасе као погонског горива за нову топлану. 

У договору са представницима KfW-а Мали Зворник ће бити укључен у GIZ-ову студију „Дизајн логистичких концепата за ланце снабдевања дрвном биомасом за постројења централног грејања у општинама Прибој, Нови Пазар, Бајина Баште и Нова Варош“, која је већ у припреми. Консултанти који су ангажовани од стране KfW-а и GIZ-а ће пружити сву потребну техничку и стручну помоћ при изради студије изводљивости.

Уколико се студијом покаже одржива идеја преласка са мазута на биомасу од отпадног дрвета за потребе даљинског грејања у Малом Зворник, KfW ће понудити општини повољне кредитне линије са одређеним процентом грантова које донира Европска унија преко ИПА фондова.