Povodom informacije objavljene u dnevnom listu “’VEČERNJE NOVOSTI“, dana 22.05.2014. godine, Opštinski štab za vanredne situacije Opštine Mali Zvornik, na sednici održanoj dana 22.05.2014. godine u 2000 časova, izdaje 

D E M A N T I 

            Opštinski štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik najenergičije  demantuje informaciju objavljenu u dnevnom listu “Večernje novosti“ iz Beograda dana 22.05.2014. godine, pod naslovom „Bujice pogurale klizišta“ novinara V. Mitrić, zbog netačnih i neistinitih navoda: Da su Velinka Pašić, narodna poslanica u Narodnoj skupštini RS i Zoran Jevtić, odbornik u Skupštini grada uz ekipu “Novosti“ jedini koji su uspeli da se probiju do ovih gorštaka uz njihovo uveravanje o “nebrizi“ lokalnog Štaba za vanredne situacije, kao i navodi da su prekjuče zatekli mehanizaciju za pomoć, ali nije bilo ljudi koji treba da njome rukuju.

 

            Prema zvaničnim podacima Opštinskog štaba za vanredne situacije u zaseok Podgaj u naselju V. Reka prvo su ušli pripadnici Vatrogasno spasilačke jedinice Mali Zvornik kada je izvršen obilazak ugroženog stanovništva dana 17. i 18.05.2014. godine, kada je upozoreno stanovništvo a jedan broj i evakuisan na sigurne lokacije. Prva dostava hrane (oko 4 tone) i lekova dostavljena je u navedeni zaseok dana 20.05.2014. godine, putem helikoptera Vojske Srbije. Stanovništvo zaseoka Podgaj obišli su i pripadnici policije i vatrogasaca iz opštine Ljubovija dana 17.05.2014. godine.

            Netačni su i navodi: “Da osnovne životne namirnice stižu, kao pomoć, uglavnom za domaćinstva kraj druma Mali Zvornik – Ljubovija, dok o onima u brdima niko ne brine“. Tačno je da su velike količine hrane dostavljene u naselje D.Trešnica putem volovske zaprege i putem dobrovoljaca, preko neprohodnih puteva i šumskih staza, a to najbolje znaju ljudi koji su dostavili pomoć i ljudi u D.Trešnici koji su primili pomoć. Put ka mestu D. Trešnjica osposobljen je za nužni saobraćaj u noćnim satima 18.05.2014. godine (nedelja) kada je uspostavljnena komunikacija D.Trešnica sa mestom Amajić, čime su se stekli uslovi za dostavljanje veće količine vode, hrane, lekova i drugih potrebština. Put je urađen  uz nadljudske napore i sa raspoloživom mehanizacijom.

            Štab dostavlja ovaj Demanti radi objavljivanja istog i radi želje da ljudi budu istinito informisani o celokupnom stanju i postupanju u navedenim okolnostima. Smatramo da nije primereno da se ovakva katastrofa i nesreća većih razmera zloupotrebljava u političke svrhe već treba da budemo jedinstveni i usmereni ka pružanju pomoći ugroženom stanovništvu nebitno za političku pripadnost kao i to da li su  pored “druma“ ili su “u brdima“.

            S toga tražimo da u najkraćem roku, u skladu sa Zakonom o informisanju Republike Srbije, objavite ovaj demanti.

 

U M.Zvorniku                                       Opštinski štab za vanredne situacije
Broj: o6-725/26                                             opštine Mali Zvornik
Dana, 23.05.2014.god.