Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, као носилац Пројекта развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа, определило је општини Мали Зворник 1.435.218 евра за реализацију пројеката унапређења локалне инфраструктуре.

Добијена средства намењена су за радове у области рехабилитације и реконструкције постојеће саобраћајне инфраструктуре, изградње нових пешачких прелаза, бициклистичких стаза или простора за јавни превоз, повећања отпорности саобраћајне инфраструктуре на климатске промене изградњом система за одводњавање, санацију клизишта, ојачавање обала, као и за активне мобилности, попут озелењавања и решавања проблема наслеђеног загађења.

Могу бити коришћена и за изградњу јавне расвете, за унапређење система за управљање саобраћајем, као и система за регулисање саобраћаја, регулисање паркирања, безбедности саобраћаја, е-мобилности, инсталацијом станица за електрично пуњење и развојем саобраћајне инфраструктуре за е-бицикле и е-мотоцикле.

Висина додељених бесповратних средстава, која могу бити коришћена и за финансирање израде пројектних предлога и стручног надзора изградње објеката, дефинисана је према унапред утврђеној формули, а на основу броја становника, површине коју заузима територија општине, индекса развијености локалне заједнице, као и степена рањивости на климатске промене.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић