Подаци о непокретним и покретним стварима које представљају имовину државног органа, као и о другим материјалним средствима које орган користи на основу међународне и друге сарадње и помоћи.

Напомена: У складу са Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа, члан 36., став 5, подаци представљају саставни део Информатора о раду

ГодинаИзворОсновЦиљевиИзнос примљених средстава (рсд)Износ утрошених средстава (рсд)Постигнути резултатиНапомена
2020Представништво HELVETAS Swiss
Intercooperation SRB
Уговор о додели Гранта из стимулативног фонда: Ц-018/2020Набавка табли за обележавање назива улица и кућних бројева8.349,008.349,00Набављене табле за обележавање на терену 
2020Кабинет министра без портфеља задуженог за
иновације и технолошки развој
Уговор о реализацији пројекта у оквиру Програма подршке подизању иновационих капацитета јединица локалне
самоуправе на територији Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС“,
број 76/20)
Формирање „Центра за развој иновација у области заштите животне средине“ у општини Мали Зворник19.993.580,67  Реализација се очекује у четвртом кварталу 2020. године
2020Европска унија у оквиру програма Exchange 5 / Општина Богатић као носилац пројектаУговор / Меморандум о сараднји партнерских општинеПројекат “Ефикасно управљање јавном имовином-искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа“407.869,62407.869,62

1) Успостављена општинска организациона структура за управљање имовином


2) Сакупљени и проверени подаци о општинској имовини


3) Набављена /надограђена и инсталирана рачунарска опрема и софтвер за управљање имовином


4) Формирана евиденција/база података о објектима и земљишту у јавној својини


5) Спроведен упис података о јавној својини општине у Централну базу података коју води РДИ;


6) Процењена тржишна вредност општинске имовине


7) Спроведена едукација запослених за ефикасно


 
        
ГодинаИзворОсновЦиљевиИзнос примљених средстава (рсд)Износ утрошених средстава (рсд)Постигнути резултатиНапомена
2019Министарство државне управе и локалне самоуправеЗакључак Владе о давању сагласности да се изврши трасфер јединицама локалних самоуправа које су спровеле именовање улица у оквиру процеса ажурирања адресног регистраНабавка табли за обележавање назива улица и кућних бројева1.323.750,001.323.750,00Набављене табле за обележавање на теренуНабавка извршена у току 2020. године. Разлика у вредности набавке финансирана на основу Уговора о додели Гранта из стимулативног фонда: Ц-018/2020 Представништва HELVETAS Swiss
Intercooperation SRB
2019SWISS PRO – UNOPS програмУговор о донацији UNOPS SwissPRO 2019 Grant 029 – Прва траншаИмплементација пројекта за допринос унапређењу квалитета живота грађана и бољем пословном окружењу кроз увођење/унапређење локалне е-Управе и е-Услуга у општини Мали Зворник810.070,72454.870,00Извршена прва набавка рачунарске опреме у току 2020 године.
Након ревизије буџета спроведена нова набавка која још увек није окончана
Разлика средстава Анексом уговора намењена за другу набавку
2019Представништво HELVETAS Swiss
Intercooperation SRB
Уговор о додели финансијских средстава #Ц-063/2019Ажурирање базе пореских обвезника, кроз рад сарадника на терену421.352,19 Активности се реализују у 2020 годиниЗбог новонастале ситуације са Вирусом КОВИД-19 активности на терену су померане, тако да још увек нису окончане.
2019Европска унија у оквиру програма Exchange 5 / Општина Богатић као носилац пројектаУговор / Меморандум о сараднји партнерских општинеПројекат “Ефикасно управљање јавном имовином-искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа“1.283.713,901.283.713,90

1) Успостављена општинска организациона структура за управљање имовином


2) Сакупљени и проверени подаци о општинској имовини


3) Набављена /надограђена и инсталирана рачунарска опрема и софтвер за управљање имовином


4) Формирана евиденција/база података о објектима и земљишту у јавној својини


5) Спроведен упис података о јавној својини општине у Централну базу података коју води РДИ;


6) Процењена тржишна вредност општинске имовине


7) Спроведена едукација запослених за ефикасно управљање имовином;


8) Припремљена техничка документација за озакоњење објеката без грађевинске дозволе