За подршку у области пољопривредне производње општина Мали Зворник у текућој години издвојила је 15.000.000 динара.

Право на субвенције у оквиру Јавног позива према Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Мали Зворник до сада је остварило укупно 89 власника пољопривредних газдинстава на територији локалне самоуправе.

Председник општине Мали Зворник, Зоран Јевтић, рекао је да је задовољан одзивом корисника који су се пријавили за субвенције и навео да ће општина настојати да увећава фонд подстицајних средстава намењен за пољопривреду, будући да је пољопривредна производња, заједно са руралним туризмом, препозната као грана привреде која може значајно допринети укупном развоју локалне заједнице.

Уговори са корисницима субвенција за пољопривреду потписани су недавно, у оквиру 4 мере подршке.

Највећи део средстава додељен је за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства.

Од планираних 12.120.000 динара за ову меру додељено је укупно 12.010.177 динара, а уговоре о коришћењу подстицаја потписало је 75 власника пољопривредних газдинстава.

За унапређење економских активности на селу, кроз подршку непољопривредним активностима, додељено је 2.000.000 динара, од предвиђених 2.150.000 динара, и потписано 5 уговора са корисницима.

Подстицајна средства за регрес за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расадника и животиња добила су 4 пољопривредна газдинства, при чему је, од планираних 500.000 динара, утрошено 88.232 динара.

За регрес за репродуктивни материјал или вештачко осемењавање, од предвиђених 30.000 динара, додељено је 15.500 динара и потписано 5 уговора о корићењу средстава.

За субвенције за кредитну подршку, односно за суфинансирање камата за пољопривредне кредите, опредељено је 100.000 динара, а конкурс за доделу ових средстава остаје отворен до 30. новембра 2022. године.

Председник општине позвао је грађане да искористе и ову меру, јер су подстицајна средства наменска и бесповратна и биће додељена у максималном износу од 100 посто од укупне ефективне каматне стопе.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић