Мали Зворник, 07.04.2020. године

Обавештавају се лица која се брину о особама компромитованог здравственог стања (непокретне и слабо покретне особе, лица са посебним потребама и сл.) да захтев за добијање дозволе за кретање током трајања полицијског часа у циљу пружања неопходне помоћи овим особама могу поднети Општинској управи општине Мали Зворник преко дежурног контакт центра на адресу електронске поште: stabmalizvornik@gmail.com

Захтев се подноси у слободној форми, а уз исти се обавезно подноси и неопходна медицинска документација којом се потврђује стање особе којој је потребна помоћ. У захтеву је потребно навести име и презиме, адресу, јединствени матични број и број телефона особе која пружа помоћ и исте те податке за особу којој се помоћ пружа.

Оправданост захтева, сходно инструкцији, најпре ће вршити надлежна Општинска управа, које ће у случају оправданости, захтев проследити Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања које ће коначно ценити оправданост захтева и издавати дозволу за кретање.

За сва појашњења процедуре заинтересованим лицима поред већ наведене мејл адресе на располагању је и број телефона: 015/7-195-196 радним данима од 07 до 15 и викендом од 07 до 12 часова.