Позивамо незапослене жене и младе (до 30 година старости) који планирају да покрену сопствени бизнис као и жене и младе предузетнике/це, микро и мала предузећа (ММП) у власништву жена или младих, а која су регистрована 2022. године или након тога, да искористе Јавни позив за подршку запошљавању жена и младих из неразвијених општина у регионима Шумадије, западне, јужне и источне Србије путем обезбеђивања опреме и услуга за покретање пословања, као и оснаживање младих предузећа.

Износ подршке по појединачном пројекту: Од 5.000 до 10.000 евра.

Обавезно је минимално суфинансирање од 10% вредности пројекта за апликанте који тек треба да региструју свој привредни субјекат, односно 15% за постојеће привредне субјекте.

Прихватљиви трошкови Јавног позива су набавка нове опреме и увођење услуга у циљу унапређења квалитета постојећих, односно развоја нових производа, повећања продуктивности, подршке развоју производа са већом додатом вредношћу, супституција увоза и омогућавање увођења иновација и проширења тржишта.

Подржани пројекти треба да укључе и у друштвено одговорне активности које ће допринети развоју њихових локалних заједница.

Рок за пријаву: 12. септембар 2023. године до 24:00 по локалном времену.

Опширније о самом позиву, као и конкурсну документацију и промотивни материјал можете преузети на интернет страници Програма EU PRO plus.