Општинска управа Мали Зворник
Скупштина општине Мали Зворник
Општинско веће Мали Зворник
Председник општине Мали Зворник
Месна заједница Амајић
Месна заједница Брасина
Месна заједница Будишић
Месна заједница Велика Река
Месна заједница Доња Борина
Месна заједница Доња Трешњица
Месна заједница Доње Насеље
Месна заједница Радаљ
Месна заједница Сакар
Месна заједница Центар
Месна заједница Цулине

За тачност и потпуност података у информатору, правилну израду и објављивање информатора и његово редовно ажурирање, одговоран је руководилац органа јавне власти

Архива Информатора о раду 

Информатор о раду – Мај 2022. године