Контролна листа 1 – Канцеларијска контрола

Контролна листа 2 – Теренска контрола

Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2023. годину Одељења за локалну пореску администрацију

Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2021. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2022. годину Одељења за локалну пореску администрацију

Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2020. годину

Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2019. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2021. годину Одељења за локалну пореску администрацију

Годишњи план инспекцијског надзора за 2020. годину Одељења за локалну пореску администрацију

Закључак о усвајању Годишњег плана инспекцијског надзора за 2020. годину Одељења за локалну пореску администрацију

Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину Одељења за локалну пореску администрацију

Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2018. годину

Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину Одељења за локалну пореску администрацију

Годишњи извештај о раду и показатељи делотворности инспекцијског надзора за 2017. годину

Контролне листе инспекције за заштиту животне средине

KL-IZZS_01 Заштита од букe у животној средини

KL-IZZS_02 Заштита од нејонизујућих зрачења – коришћење извора нејонизујућих зрачења нискофреквентно подручје

KL-IZZS_03 Заштита од нејонизујућих зрачења – коришћење извора нејонизујућих зрачења вискофреквентно подручје

KL-IZZS_04 Заштита од нејонизујућих зрачења – овлашћење – испитивање

KL-IZZS_05 Заштита од нејонизујућих зрачења – овлашћење – систематско испитивање

KL-IZZS_06 Контролна листа за документацију

KL-IZZS_07 Контролна листа за складиштење отпада

KL-IZZS_08 Достава података према закону о заштити животне средине

KL-IZZS_09 Третман отпадних уља за добијање производа или производњу горива у енергетским или индустријским постројењима

KL-IZZS_10 Контролна листа за третман отпада

KL-IZZS_11 Контролна листа за oтпадну гуму

KL-IZZS_12 Контролна листа за отпадна уља

KL-IZZS_13 Контролна листа студија о процени утицаја

KL-IZZS_14 Контролна листа заштита ваздуха – обавезе за тачкасте и дифузне изворе загађивања из закона о заштити ваздуха

KL-IZZS_15 Контролна листа за утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом

План рада за 2023.год

План рада за 2022.год

Сагласност Министарства заштите животне средине на План рада за 2022. годину

План рада за 2021.год

План рада за 2020.год

План рада за 2019.год

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину

План рада за 2018.год

План рада за 2017.год

Сагласност министарства на План рада за 2017 год.

Контролне листе комуналне инспекције

KL-KOI_01.1 Комуналне делатности – одржавање јавних бунара, чесми, шахтова и сливника

KL-KOI_01.2 Комуналне делатности – одржавање шахтова и сливника

KL-KOI_01.3 Kомуналне делатности – обезбеђивање јавног осветљења

KL-KOI_01.4 Kомуналне делатности – осветљавање зграда

KL-KOI_01.5 Kомуналне делатности – постављање светлећих натписа и клима уређаја

KL-KOI_01.6 Kомуналне делатности – кафилеријска делатност

KL-KOI_01.7 Kомуналне делатности – одржавање и заштита површина јавне намене

KL-KOI_01.8 Kомуналне делатности – коришћење површина јавне намене и других површина

KL-KOI_01.9 Kомуналне делатности – раскопавање површине јавне намене

KL-KOI_01.10 Kомуналне делатности – плакатирање

KL-KOI_01.11 Kомуналне делатности – уређење излога

KL-KOI_01.12 Kомуналне делатности – пречишћавање и дистрибуција воде и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

KL-KOI_01.13 Kомуналне делатности – пречишћавање и дистрибуција воде и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

KL-KOI_01.14 Kомуналне делатности – пречишћавање и дистрибуција воде и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

KL-KOI_02.1 Kонтрола држања домаћих животиња – пси и мачке

KL-KOI_02.2 Kонтрола држања домаћих животиња – голубови

KL-KOI_02.3 Kонтрола држања домаћих животиња – украсне егзотичне птице

KL-KOI_02.4 Kонтрола држања домаћих животиња – копитари и папкари

KL-KOI_03 Вршење димничарских услуга

KL-KOI_04 Забрана продаје алкохолних пића након 22,00 часа у трговинским објектима

KL-KOI_06.1 Јавна паркиралишта

KL-KOI_06.2 Јавна паркиралишта

KL-KOI_06.3 Јавна паркиралишта

KL-KOI_07.1 Коришћење површина јавне намене и других површина – летње баште

KL-KOI_07.2 Коришћење површина јавне намене и других површина – рекламне ознаке

KL-KOI_09.1 Минимум процеса рада за време штрајка у комуналним делатностима

KL-KOI_09.2 Минимум процеса рада за време штрајка у комуналним делатностима

KL-KOI_11.1 Одржавањe чистоће и одржавањe паркова, зелених и рекреационих површина

KL-KOI_11.2 Одржавањe чистоће и одржавањe паркова, зелених и рекреационих површина

KL-KOI_12 Одржавање пијаца

KL-KOI_14.1 Радно време угоститељских, занатских и трговинских објеката

KL-KOI_14.2 Радно време угоститељских, занатских и трговинских објеката

KL-KOI_14.3 Радно време угоститељских, занатских и трговинских објеката

KL-KOI_15 Санитарно -технички услови за испуштање отпадних вода у јавну канализацију

KL-KOI_16.1 Сахрањивање и гробља на подручју општине Мали Зворник

KL-KOI_16.2 Сахрањивање и гробља на подручју општине Мали Зворник

KL-KOI_16.3 Сахрањивање и гробља на подручју општине Мали Зворник

KL-KOI_17.1 Сахрањивање на подручју месних заједница општине Мали Зворник

KL-KOI_18.1 Управљање комуналним отпадом

KL-KOI_18.2 Управљање комуналним отпадом

План рада за 2023.год

План рада за 2022.год

План рада за 2021.год

План рада за 2020.год

План рада за 2019.год

Извештај о раду комуналне инспекције за 2018. годину

План рада за 2018.год

Извештај о раду комуналне инспекције за 2017. године

КОНТАКТИ ИНСПЕКЦИЈА

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

Мирослав Марковић
015/7 – 195 – 194
miroslav.markovic@malizvornik.ls.gov.rs

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР

Миливоје Танасковић
015/7 – 195 – 188 локал 124
milivoje.tanaskovic@malizvornik.ls.gov.rs

ТУРИСТИЧКИ ИНСПЕКТОР

Мирослав Марковић
015/7 – 195 – 194
miroslav.markovic@malizvornik.ls.gov.rs

САОБРАЋАЈНИ ИНСПЕКТОР

Миливоје Танасковић
015/7 – 195 – 188 локал 124
milivoje.tanaskovic@malizvornik.ls.gov.rs

ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР

Бранко Андрић
015/7 – 195 – 188 локал 125
branko.andric@malizvornik.ls.gov.rs

ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР

Драган Ракић
015/7 – 195 – 194
dragan.rakic@malizvornik.ls.gov.rs

ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Мирослав Марковић
015/7 – 195 – 194
miroslav.markovic@malizvornik.ls.gov.rs

Актуелне вести у области инспекција: