На основу члана 114. Статута општине Мали Зворник (,,Сл.лист општине Мали Зворник“ број 21/18), Општинско веће општине Мали Зворник упућује 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О
Нацрту Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2020. годину

Утврђени Нацрту Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2020. годину, даје се на јавну расправу од 27.11.2019 до 12.12.2019. године.

Отворени састанак представника надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања ће се одржати у сали Скупштине општине Мали Зворник, дана 12.12.2019. године у 10:00 часова.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Мали Зворник путем електронске поште на e-mail адресу: opstinamalizvornik@gmail.com или поштом на адресу Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр. 38, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2020. годину ”.

Јавни позив>>>

Закључак>>>

Програм>>>

Нацрт Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2020. годину>>>