На основу члана 114. Статута општине Мали Зворник (,,Сл.лист општине Мали Зворник“ број 21/18 и 4/21), Општинско веће општине Мали Зворник упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Утврђени Нацрт Стратегије руралног развоја општине Мали Зворник 2022 – 2027, даје се на јавну расправу од 24.02.2022. до 11.03.2022. године.

Отворени састанак представника надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања ће се одржати у сали Скупштине општине Мали Зворник, дана 11.03.2022. године у 9:00 часова.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Мали Зворник путем електронске поште на e-mail адресу: opstinamalizvornik@gmail.com или поштом на адресу Општина Мали Зворник, Краља Петра I бр. 38, са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту Стратегије руралног развоја општине Мали Зворник 2022 – 2027”.

Јавни позив, Закључак и Програм јавне расправе

Нацрт Стратегије руралног развоја општине Мали Зворник за период од 2022. до 2027. године