Na osnovu člana 114. Statuta opštine Mali Zvornik (,,Sl.list opštine Mali Zvornik“ broj 21/18 i 4/21), Opštinsko veće opštine Mali Zvornik upućuje

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI

Utvrđeni Nacrt Strategije ruralnog razvoja opštine Mali Zvornik 2022 – 2027, daje se na javnu raspravu od 24.02.2022. do 11.03.2022. godine.

Otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Opštine, odnosno javnih službi sa zainteresovanim građanima, predstavnicima udruženja građana i sredstava javnog obaveštavanja će se održati u sali Skupštine opštine Mali Zvornik, dana 11.03.2022. godine u 9:00 časova.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik putem elektronske pošte na e-mail adresu: opstinamalizvornik@gmail.com ili poštom na adresu Opština Mali Zvornik, Kralja Petra I br. 38, sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu Strategije ruralnog razvoja opštine Mali Zvornik 2022 – 2027”.

Javni poziv, Zaključak i Program javne rasprave

Nacrt Strategije ruralnog razvoja opštine Mali Zvornik za period od 2022. do 2027. godine