Republika Srbija
SKUPŠTINA OPŠTINE MALI ZVORNIK
Broj: 06 – 2115/2018-1
Dana: 24.10.2018. godine
Mali Zvornik 

POZIV NA JAVNU RASPRAVU 

Sva zainteresovana fizička i pravna lica pozivamo da dana 30.10.2018. godine, sa početkom u 14 časova, u sali Skupštine opštine Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I broj 38 Mali Zvornik, prisustvuju Javnoj raspravi na kojoj će se razmatrati: 

1. Nacrt Statuta opštine Mali Zvornik

Navedeni akt može se videti na oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik i na opštinskom sajtu www.malizvornik.rs. Vaše komentare, mišljenja i primedbe možete proslediti i putem elektronske pošte na adresu: opstinamalizvornik@gmail.com. 

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Radovan Tadić, s.r.