Јавне набавке

Почетна » Јавне набавке

Унесите услове претраге

*приликом претраге унесите текст на ћирилици

Година Назив јавне набавке Прилози Датум објаве Рок за предају Статус
2023 405-023/2023 405-023/2023 – Набавка хидрауличне косилице за подводну вегетацију за амфибију
22/07/2023 31/07/2023 12:00 Завршена
2023 405-018/2023 405-018/2023 – Набавка аутомобила за потребе полицијске станице у Малом Зворнику
05/07/2023 14/07/2023 12:00 Завршена
2023 405-016/2023 405-016/2023 – Услуга личног пратиоца детету са инвалидитетом као подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу
16/06/2023 26/06/2023 11:00 Завршена
2023 405-014/2023 405-014/2023 – Пружање геодетских услуга за потребе општине Мали Зворник
14/06/2023 23/06/2023 12:00 Завршена
2023 405-013/2023 405-013/2023 – Друга измена и допуна Просторног плана општине Мали Зворник
14/06/2023 23/06/2023 1:00 Завршена
2023 405-010/2023 405-010/2023 – Радови на реконструкцији јавног осветљења на територији општине Мали Зворник
19/05/2023 02/06/2023 12:00 Завршена
2023 405-05/2023 405-05/2023 – Набавка камиона кипера за прикупљање крупног кабастог отпада за потребе општине Мали Зворник
05/05/2023 29/05/2023 12:00 Завршена
2023 404-036/2023 404-036/2023 – Опремање просторија „Подземног града Карађорђевићи“ у Малом Зворнику – Партија II – Музејски експонати – оригинали – поновљени поступак
11/04/2023 22/04/2023 12:00 Завршена
2023 404-033/2023 404-033/2023 – Стручни надзор (над изведеним грађевинско,занатским, машинским и електро радовима)
06/04/2023 18/04/2023 1:00 Завршена
2023 404-031/2023 404-031/2023 – Израда Идејног пројекта ојачања коловозне конструкције са наношењем новог асфалтног слоја по целој површини коловоза одређене носивости
30/03/2023 10/04/2023 1:00 Завршена
2023 404-030/2023 404-030/2023 – Набавка електричне енергије
30/03/2023 10/04/2023 12:00 Завршена
2023 404-027/2023 404-027/2023 – Израда програма калцизације земљишта за 150 појединачних газдинстава са обједињеним извештајем за пољопривредне произвођаче на подручју општине Мали Зворник
14/03/2023 23/03/2023 12:00 Завршена
2023 404-026/2023 404-026/2023 – Радови на одржавању локалних, некатегорисаних путева и улица на територији општине Мали Зворник
11/03/2023 27/03/2023 11:00 Завршена
2023 44-023/2023 404-023/2023 – Услуге одржавања програма електронске писарнице
08/03/2023 20/03/2023 1:00 Завршена
2023 404-022/2023 404-022/2023 – Услуге одржавања информационог система локалне пореске администрације
07/03/2023 20/03/2023 12:00 Завршена
2023 404-021/2023 404-021/2023 – Услуге одржавања wеб апликације програма за планирање буџета
07/03/2023 20/03/2023 11:00 Завршена
2023 404-020/2023 404-020/2023 – Услуге одржавања програма Саветник
07/03/2023 20/03/2023 10:00 Завршена
2023 404-016/2023 404-016/2023 – Опремање просторија „Подземног града Карађорђевићи“ у Малом Зворнику
11/02/2023 20/02/2023 12:00 Завршена
2023 404-015/2023 404-015/2023 – Набавка нафтних деривата и мазива за потребе општине Мали Зворник
07/02/2023 17/02/2023 12:00 Завршена
2023 404-013/2023 404-013/2023 – Услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица
28/01/2023 06/02/2023 12:00 Завршена
Година 2023
Број набавке 405-023/2023
Назив јавног документа 405-023/2023 – Набавка хидрауличне косилице за подводну вегетацију за амфибију
Прилози
Датум објаве 22/07/2023
Рок за предају 31/07/2023 12:00
Статус Завршена
Година 2023
Број набавке 405-018/2023
Назив јавног документа 405-018/2023 – Набавка аутомобила за потребе полицијске станице у Малом Зворнику
Прилози
Датум објаве 05/07/2023
Рок за предају 14/07/2023 12:00
Статус Завршена
Година 2023
Број набавке 405-016/2023
Назив јавног документа 405-016/2023 – Услуга личног пратиоца детету са инвалидитетом као подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу
Прилози
Датум објаве 16/06/2023
Рок за предају 26/06/2023 11:00
Статус Завршена
Година 2023
Број набавке 405-014/2023
Назив јавног документа 405-014/2023 – Пружање геодетских услуга за потребе општине Мали Зворник
Прилози
Датум објаве 14/06/2023
Рок за предају 23/06/2023 12:00
Статус Завршена
Година 2023
Број набавке 405-013/2023
Назив јавног документа 405-013/2023 – Друга измена и допуна Просторног плана општине Мали Зворник
Прилози
Датум објаве 14/06/2023
Рок за предају 23/06/2023 1:00
Статус Завршена
Година 2023
Број набавке 405-010/2023
Назив јавног документа 405-010/2023 – Радови на реконструкцији јавног осветљења на територији општине Мали Зворник
Прилози
Датум објаве 19/05/2023
Рок за предају 02/06/2023 12:00
Статус Завршена
Година 2023
Број набавке 405-05/2023
Назив јавног документа 405-05/2023 – Набавка камиона кипера за прикупљање крупног кабастог отпада за потребе општине Мали Зворник
Прилози
Датум објаве 05/05/2023
Рок за предају 29/05/2023 12:00
Статус Завршена
Година 2023
Број набавке 404-036/2023
Назив јавног документа 404-036/2023 – Опремање просторија „Подземног града Карађорђевићи“ у Малом Зворнику – Партија II – Музејски експонати – оригинали – поновљени поступак
Прилози
Датум објаве 11/04/2023
Рок за предају 22/04/2023 12:00
Статус Завршена
Година 2023
Број набавке 404-033/2023
Назив јавног документа 404-033/2023 – Стручни надзор (над изведеним грађевинско,занатским, машинским и електро радовима)
Прилози
Датум објаве 06/04/2023
Рок за предају 18/04/2023 1:00
Статус Завршена
Година 2023
Број набавке 404-031/2023
Назив јавног документа 404-031/2023 – Израда Идејног пројекта ојачања коловозне конструкције са наношењем новог асфалтног слоја по целој површини коловоза одређене носивости
Прилози
Датум објаве 30/03/2023
Рок за предају 10/04/2023 1:00
Статус Завршена
Година 2023
Број набавке 404-030/2023
Назив јавног документа 404-030/2023 – Набавка електричне енергије
Прилози
Датум објаве 30/03/2023
Рок за предају 10/04/2023 12:00
Статус Завршена
Година 2023
Број набавке 404-027/2023
Назив јавног документа 404-027/2023 – Израда програма калцизације земљишта за 150 појединачних газдинстава са обједињеним извештајем за пољопривредне произвођаче на подручју општине Мали Зворник
Прилози
Датум објаве 14/03/2023
Рок за предају 23/03/2023 12:00
Статус Завршена
Година 2023
Број набавке 404-026/2023
Назив јавног документа 404-026/2023 – Радови на одржавању локалних, некатегорисаних путева и улица на територији општине Мали Зворник
Прилози
Датум објаве 11/03/2023
Рок за предају 27/03/2023 11:00
Статус Завршена
Година 2023
Број набавке 44-023/2023
Назив јавног документа 404-023/2023 – Услуге одржавања програма електронске писарнице
Прилози
Датум објаве 08/03/2023
Рок за предају 20/03/2023 1:00
Статус Завршена
Година 2023
Број набавке 404-022/2023
Назив јавног документа 404-022/2023 – Услуге одржавања информационог система локалне пореске администрације
Прилози
Датум објаве 07/03/2023
Рок за предају 20/03/2023 12:00
Статус Завршена
Година 2023
Број набавке 404-021/2023
Назив јавног документа 404-021/2023 – Услуге одржавања wеб апликације програма за планирање буџета
Прилози
Датум објаве 07/03/2023
Рок за предају 20/03/2023 11:00
Статус Завршена
Година 2023
Број набавке 404-020/2023
Назив јавног документа 404-020/2023 – Услуге одржавања програма Саветник
Прилози
Датум објаве 07/03/2023
Рок за предају 20/03/2023 10:00
Статус Завршена
Година 2023
Број набавке 404-016/2023
Назив јавног документа 404-016/2023 – Опремање просторија „Подземног града Карађорђевићи“ у Малом Зворнику
Прилози
Датум објаве 11/02/2023
Рок за предају 20/02/2023 12:00
Статус Завршена
Година 2023
Број набавке 404-015/2023
Назив јавног документа 404-015/2023 – Набавка нафтних деривата и мазива за потребе општине Мали Зворник
Прилози
Датум објаве 07/02/2023
Рок за предају 17/02/2023 12:00
Статус Завршена
Година 2023
Број набавке 404-013/2023
Назив јавног документа 404-013/2023 – Услуге хуманог хватања и збрињавања паса луталица
Прилози
Датум објаве 28/01/2023
Рок за предају 06/02/2023 12:00
Статус Завршена
Go to Top