Јавне набавке

Почетна » Јавне набавке

Унесите услове претраге

*приликом претраге унесите текст на ћирилици

Година Назив јавне набавке Прилози Датум објаве Рок за предају Статус
2022 404-106/2022 404-106/2022 – Набавка аутомобила за потребе полицијске станице у Малом Зворнику
15/12/2022 26/12/2022 12:00 Завршена
2022 404-095/2022 404-095/2022 – Зимско одржавање локалних, некатегорисаних путева и улица на територији општине Мали Зворник
19/10/2022 28/10/2022 1:00 Завршена
2022 404-090/2022 404-090/2022 – Набавка путничких аутомобила за потребе општине Мали Зворник
09/09/2022 19/09/2022 12:00 Завршена
2022 404-081/2022 404-081/2022 – Израда Идејног пројекта ојачања коловозне конструкције са наношењем новог асфалтног слоја по целој површини коловоза одређене носивости
26/08/2022 05/09/2022 1:00 Завршена
2022 404-087/2022 404-087/2022 – Стручни надзор над Конзерваторским радовима и презентацији на остацима средњовековне цркве на локалитету Орловине
17/08/2022 26/08/2022 1:00 Завршена
2022 404-080/2022 404-080/2022 – Набавка минибуса за потребе превоза сеоског становништва на територији општине Мали Зворник
30/07/2022 08/08/2022 1:00 Завршена
2022 404-079/2022 404-079/2022 – Услуге одржавања wеб апликације програма за планирање буџета
22/07/2022 Завршена
2022 404-076/2022 404-076/2022 – Стручни надзор над Конзерваторским радовима и презентацији на остацима средњовековне цркве на локалитету Орловине
14/07/2022 25/07/2022 11:00 Завршена
2022 404-074/2022 404-074/2022 – Услуге одржавања информационог система локалне пореске администрације
08/07/2022 18/07/2022 12:00 Завршена
2022 404-069/2022 404-069/2022 – Конзерваторски радови и презентација на остацима средњовековне цркве на локалитету Орловине
06/07/2022 20/07/2022 1:00 Завршена
2022 404-068/2022 404-068/2022 – Пружање геодетских услуга за потребе општине Мали Зворник
02/07/2022 11/07/2022 1:00 Завршена
2022 404-072/2022 404-072/2022 – Измена плана детаљне регулације „Ужи центар Малог Зворника“
30/06/2022 11/07/2022 12:00 Завршена
2022 404-070/2022 404-070/2022 – Услуге одржавања програма Саветник
22/06/2022 04/07/2022 11:00 Завршена
2022 404-067/2022 404-067/2022 – Услуге одржавања програма електронске писарнице
14/06/2022 27/06/2022 11:00 Завршена
2022 404-066/2022 404-066/2022 – Одржавање фасада и побољшање енергетске ефикасности објеката
11/06/2022 27/06/2022 12:00 Завршена
2022 404-064/2022 404-064/2022 – Израда плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и приступног пута на к.п. број 592/1 КО Читлук
25/05/2022 03/06/2022 1:00 Завршена
2022 404-063/2022 404-063/2022 – Израда плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и приступног пута на к.п. број 2316 КО Доња Трешњица
24/05/2022 02/06/2022 1:00 Завршена
2022 404-062/2022 404-062/2022 – Израда плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и приступног пута на к.п. број 1034 КО Цулине
24/05/2022 02/06/2022 12:00 Завршена
2022 404-061/2022 404-061/2022 – Набавка специјалног возила амфибије за чишћење приобаља
21/05/2022 14/06/2022 12:00 Завршена
2022 404-057/2022 404-057/2022 – Израда плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и приступног пута на к.п. број 1294/1 КО Читлук
20/05/2022 30/05/2022 1:00 Завршена
Година 2022
Број набавке 404-106/2022
Назив јавног документа 404-106/2022 – Набавка аутомобила за потребе полицијске станице у Малом Зворнику
Прилози
Датум објаве 15/12/2022
Рок за предају 26/12/2022 12:00
Статус Завршена
Година 2022
Број набавке 404-095/2022
Назив јавног документа 404-095/2022 – Зимско одржавање локалних, некатегорисаних путева и улица на територији општине Мали Зворник
Прилози
Датум објаве 19/10/2022
Рок за предају 28/10/2022 1:00
Статус Завршена
Година 2022
Број набавке 404-090/2022
Назив јавног документа 404-090/2022 – Набавка путничких аутомобила за потребе општине Мали Зворник
Прилози
Датум објаве 09/09/2022
Рок за предају 19/09/2022 12:00
Статус Завршена
Година 2022
Број набавке 404-081/2022
Назив јавног документа 404-081/2022 – Израда Идејног пројекта ојачања коловозне конструкције са наношењем новог асфалтног слоја по целој површини коловоза одређене носивости
Прилози
Датум објаве 26/08/2022
Рок за предају 05/09/2022 1:00
Статус Завршена
Година 2022
Број набавке 404-087/2022
Назив јавног документа 404-087/2022 – Стручни надзор над Конзерваторским радовима и презентацији на остацима средњовековне цркве на локалитету Орловине
Прилози
Датум објаве 17/08/2022
Рок за предају 26/08/2022 1:00
Статус Завршена
Година 2022
Број набавке 404-080/2022
Назив јавног документа 404-080/2022 – Набавка минибуса за потребе превоза сеоског становништва на територији општине Мали Зворник
Прилози
Датум објаве 30/07/2022
Рок за предају 08/08/2022 1:00
Статус Завршена
Година 2022
Број набавке 404-079/2022
Назив јавног документа 404-079/2022 – Услуге одржавања wеб апликације програма за планирање буџета
Прилози
Датум објаве 22/07/2022
Рок за предају
Статус Завршена
Година 2022
Број набавке 404-076/2022
Назив јавног документа 404-076/2022 – Стручни надзор над Конзерваторским радовима и презентацији на остацима средњовековне цркве на локалитету Орловине
Прилози
Датум објаве 14/07/2022
Рок за предају 25/07/2022 11:00
Статус Завршена
Година 2022
Број набавке 404-074/2022
Назив јавног документа 404-074/2022 – Услуге одржавања информационог система локалне пореске администрације
Прилози
Датум објаве 08/07/2022
Рок за предају 18/07/2022 12:00
Статус Завршена
Година 2022
Број набавке 404-069/2022
Назив јавног документа 404-069/2022 – Конзерваторски радови и презентација на остацима средњовековне цркве на локалитету Орловине
Прилози
Датум објаве 06/07/2022
Рок за предају 20/07/2022 1:00
Статус Завршена
Година 2022
Број набавке 404-068/2022
Назив јавног документа 404-068/2022 – Пружање геодетских услуга за потребе општине Мали Зворник
Прилози
Датум објаве 02/07/2022
Рок за предају 11/07/2022 1:00
Статус Завршена
Година 2022
Број набавке 404-072/2022
Назив јавног документа 404-072/2022 – Измена плана детаљне регулације „Ужи центар Малог Зворника“
Прилози
Датум објаве 30/06/2022
Рок за предају 11/07/2022 12:00
Статус Завршена
Година 2022
Број набавке 404-070/2022
Назив јавног документа 404-070/2022 – Услуге одржавања програма Саветник
Прилози
Датум објаве 22/06/2022
Рок за предају 04/07/2022 11:00
Статус Завршена
Година 2022
Број набавке 404-067/2022
Назив јавног документа 404-067/2022 – Услуге одржавања програма електронске писарнице
Прилози
Датум објаве 14/06/2022
Рок за предају 27/06/2022 11:00
Статус Завршена
Година 2022
Број набавке 404-066/2022
Назив јавног документа 404-066/2022 – Одржавање фасада и побољшање енергетске ефикасности објеката
Прилози
Датум објаве 11/06/2022
Рок за предају 27/06/2022 12:00
Статус Завршена
Година 2022
Број набавке 404-064/2022
Назив јавног документа 404-064/2022 – Израда плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и приступног пута на к.п. број 592/1 КО Читлук
Прилози
Датум објаве 25/05/2022
Рок за предају 03/06/2022 1:00
Статус Завршена
Година 2022
Број набавке 404-063/2022
Назив јавног документа 404-063/2022 – Израда плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и приступног пута на к.п. број 2316 КО Доња Трешњица
Прилози
Датум објаве 24/05/2022
Рок за предају 02/06/2022 1:00
Статус Завршена
Година 2022
Број набавке 404-062/2022
Назив јавног документа 404-062/2022 – Израда плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и приступног пута на к.п. број 1034 КО Цулине
Прилози
Датум објаве 24/05/2022
Рок за предају 02/06/2022 12:00
Статус Завршена
Година 2022
Број набавке 404-061/2022
Назив јавног документа 404-061/2022 – Набавка специјалног возила амфибије за чишћење приобаља
Прилози
Датум објаве 21/05/2022
Рок за предају 14/06/2022 12:00
Статус Завршена
Година 2022
Број набавке 404-057/2022
Назив јавног документа 404-057/2022 – Израда плана детаљне регулације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода и приступног пута на к.п. број 1294/1 КО Читлук
Прилози
Датум објаве 20/05/2022
Рок за предају 30/05/2022 1:00
Статус Завршена
Go to Top