На основу члана 5. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 03/17) а у вези са Одлуком о буџету општине Мали Зворник за 2019. годину („Службени лист општине Мали Зворник“ бр.21/18 и 2/19) Комисија за спровођење конкурса за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник за 2019. годину, дана 25.02.2019. године, расписује 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С 

за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник за 2019. годину

Текст Јавног позива>>>

Обрасци за попуњавање>>>