На основу члана 7. Правилника критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса из буџета општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 3/17) а у вези са Одлуком о буџету општине Мали Зворник за 2017. годину („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 12/16 и 6/17) Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима за реализовање програма/пројеката од јавног интереса из буџета општине Мали Зворник, дана 28.06.2017. године, расписује

Ј  А  В  Н  И     К  О  Н  К  У  Р  С
за финансирање редовних активности и програма/пројеката удружења од јавног интереса из буџета општине Мали Зворник за 2017. годину

– Јавни позив

– Обрасци за финансирање редовних активности

– Обрасци за финансирање програма/пројеката

– Упутство за писање предлога пројекта

– Упутство за састављање буџета пројекта

– Одлука о одабиру програма/пројеката

– Обрасци за припрему финансијских и наративних извештаја за правдање средстава