28.06.2017. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ – ФИЛИЈАЛА ЛОЗНИЦА У САРАДЊИ СА ОПШТИНОМ МАЛИ ЗВОРНИК

Расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ 2017. ГОДИНИ

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање – квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

У програм стручне праксе могу се укључити незапослена лица без обзира на године старости, у складу са стањем и потребама локалног тржишта рада.

Програм се реализује без заснивања радног односа.

Кроз програм стручне праксе Национална служба за запошљавање – Филијала Лозница (даље: Филијала Лозница) и Општина Мали Зворник финансирају незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита. Финансирање програма стручне праксе траје најдуже 12 месеци.

Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита у програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова за полагање приправничког или стручног испита, а најдуже 12 месеци.

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе 2017. години