На основу члана 114. Статута општине Мали Зворник (,,Сл.лист општине Мали Зворник“ број 21/18 и 4/21), Општинско веће општине Мали Зворник упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

Утврђени Нацрт Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Мали Зворник са Акционим планом за период  од 2021. до 2025. године, даје се на јавну расправу од 05.10.2022. до 20.10.2022. године.

Отворени састанак представника надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања ће се одржати  у сали Скупштине општине Мали Зворник, дана 20.10.2022. године  у 10:00 часова.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Мали Зворник путем електронске поште на e-mail адресу: opstinamalizvornik@gmail.com или поштом на адресу Општина Мали Зворник,  Краља Петра I бр. 38,  са напоменом: „За јавну расправу о Нацрту Стратегије безбедности саобраћаја на путевима општине Мали Зворник са Акционим планом за период  од 2021. до 2025. године ”.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Јевтић, с.р.

Јавни позив

Закључак

Програм јавне расправе

Нацрт Стратегије

Извештај о спроведеној Јавној расправи

Нема примљених предлога

Предлагач,
време и
начин достављања
ОписНапомена
Бошковић Милена,
05.10.2022 22:44:00
(b..............5@gmail.com)
Обраћам вам се овим путем
Иначе у намјери већ дужи временски период размишљам о безбедности нас и наше деце на вашим путевима
Живимо у Малом Зворнику, Код новог моста и где је насељено место. А како знамо дозвољена брзина је 50km/h, а не 150km/h (како се овдје инаће вози)
Живимо на самом правцу преко пута Нешић пумпе. Нисмо ми одрасли безбедни да пређемо улицу, а како да онда пустим дете од 5 година
Овим путем Вас молим ако постоји нека могућност постављања камера или нека друга опција била бих Вам захвална
Представници саобраћајне инспекције и преставници руководства општине
Мали Зворник разматрали су наведену примедбу и констатовали да је у поступку
израда Урбанистичког пројекта за изградњу граничног прелаза Мали Зворник (Нови
мост) којим ће бити регулисан и овај проблем тако да ће ова примедба бити прослеђена
обрађивачу Урбанистичког пројекта.

Нема примљених питања