Документа која су стављена на Јавни увид можете преузети на интерент презентацији Министарства грађевинарства, инфраструктуре и саобраћаја, на следећим линковима: