Мали Зворник, 10.02.2020. године 

У Малом Зворнику је у петак, 07. фебруара, конституисан Локални савет родитеља, саветодавно тело, које има важну улогу у креирању подстицајног и безбедног окружења за децу и младе у образовним установама. Надлежности овог тела, чије чланове је именовала Скупштина општине, у складу са Законом о основама система образовања и васпитања Републике Србије, јесу да даје мишљење, иницира акције и предлаже мере за унапређивање образовања, васпитања и безбедности, зарад добробити све деце.

Локални савет родитеља састављен је од представника родитеља свих образовних установа на подручју општине, а њихово повезивање треба да допринесе бољој размени информација, бржем и квалитетнијем решавању проблема и креирању политика у интересу деце“, истакнуто је приликом конституисања.

За председника Општинског савета родитеља у Малом Зворнику, у школској 2019/2020 години, који броји 13 чланова, изабрана је Наташа Николић Јеремић, представница Савета родитеља Средње школе Мали Зворник, а за заменика председника Милан Јовић, из Савета ОШ „Браћа Рибар“ Доња Борина.

На конститутивној седници чланови Локалног савета родитеља детаљно су размотрили надлежности овог тела и извршили неопходне припреме за предстојеће доношење годишњег плана рада Савета.

Овом приликом истакнуто је да је његова основна улога стварање амбијента у образовним установама у коме је свако дете задовољно и напредује у складу са својим потенцијалима, а да би се то постигло неопходно је да чланови Савета редовно присуствују састанцима, буду информисани, активни и редовно извештавају савете родитеља школа чији су представници.

Закључено је да родитељи својим ангажовањем у раду и животу школе и предшколске установе значајно доприносе побољшању услова за одрастање деце и младих у локалној заједници и унапређењу рада свих њених сервиса, те да у свему наведеном веома значајну улогу има Савет родитеља.

У оквиру тачке Разно разговарано је о потребама школа на подручју малозворничке општине, а на питања чланова Савета одговарао је председник општине Зоран Јевтић.

Он је овом приликом рекао да општина Мали Зворник у 2020. години планира значајна улагања у уређење и побољшање рада свих образовних установа на територији општине, јер је циљ локалне самоуправе да унапреди и изједначи услове рада у свим школским установама у општини.

Као најзначајније пројекте који предстоје у области побољшања услова за образовање, Јевтић је издвојио изградњу одељења вртића у Доњем Насељу, уређење кухиње са трпезаријом у Основној школи „Бранко Радичевић“ у Малом Зворнику, реконструкцију Основне школе „Никола Тесла“ у Великој Реци, уз изградњу котларнице на биомасу, која је, како је навео, предвиђена и у ОШ „Браћа Рибар“у Доњој Борини. 

Љиљана Ристановић

{gallery}/2020/2020-02-10_savet_roditelja{/gallery}