Општина Мали Зворник позива све заинтересоване стране да се укључе у консултативни процес поводом израде Програма развоја туризма општине Мали Зворник 2022-2026.

Консултативни састанак представника надлежних органа Општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима, представницима удружења грађана и средстава јавног обавештавања ће се одржати  у сали Скупштине општине Мали Зворник, дана 07.11.2022. године  у 10:00 часова.

Консултативни састанци представљају прилику да се заједнички осврнемо на до сада постигнуте резултате дефинисане, као и да дефинишемо предлог приоритета за период до 2026. године. Желимо да идентификујемо заједничке интересе, дефинишемо предлоге активности, мера и индикатора за наредни период и најквалитетније мофгуће допринесемо развоју туризма у нашој општини.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Општинској управи општине Мали Зворник путем електронске поште на e-mail адресу: opstinamalizvornik@gmail.com или поштом на адресу Општина Мали Зворник,  Краља Петра I бр. 38,  са напоменом: „Израда Нацрта Програма развоја туризма општине Мали Зворник 2022-2026”.

Молимо све заинтересоване да своје учешће на консултативном састанку потврде најкасније 3 дана пре дефинисаног термнина путем мејла opstinamalizvornik@gmail.com или телефона 015/471-300. 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Зоран Јевтић, с.р.

Нацрт Програма развоја туризма

Нема примљених предлога

Нема примљених коментара

Нема примљених сугестија

Нема примљених питања