Opština Mali Zvornik poziva sve zainteresovane strane da se uključe u konsultativni proces povodom izrade Programa razvoja turizma opštine Mali Zvornik 2022-2026.

Konsultativni sastanak predstavnika nadležnih organa Opštine, odnosno javnih službi sa zainteresovanim građanima, predstavnicima udruženja građana i sredstava javnog obaveštavanja će se održati  u sali Skupštine opštine Mali Zvornik, dana 07.11.2022. godine  u 10:00 časova.

Konsultativni sastanci predstavljaju priliku da se zajednički osvrnemo na do sada postignute rezultate definisane, kao i da definišemo predlog prioriteta za period do 2026. godine. Želimo da identifikujemo zajedničke interese, definišemo predloge aktivnosti, mera i indikatora za naredni period i najkvalitetnije mofguće doprinesemo razvoju turizma u našoj opštini.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik putem elektronske pošte na e-mail adresu: opstinamalizvornik@gmail.com ili poštom na adresu Opština Mali Zvornik,  Kralja Petra I br. 38,  sa napomenom: „Izrada Nacrta Programa razvoja turizma opštine Mali Zvornik 2022-2026”.

Molimo sve zainteresovane da svoje učešće na konsultativnom sastanku potvrde najkasnije 3 dana pre definisanog termnina putem mejla opstinamalizvornik@gmail.com ili telefona 015/471-300. 

PREDSEDNIK OPŠTINE
Zoran Jevtić, s.r.

Nacrt Programa razvoja turizma

Nema primljenih predloga

Nema primljenih komentara

Nema primljenih sugestija

Nema primljenih pitanja