Општина Мали Зворник, уз финансијску подршку Републике Србије, изградиће у центру Малог Зворника, у оквиру катастарске парцеле на којој се налази зграда Библиотеке „17. септембар“, канализацију која ће служити за одвођење атмосферских вода.

Раздвајањем кишне и фекалне канализације на овој локацији биће решен проблем плављења сутерена библиотеке и директно изливање воде из олука на околне улице и паркинг просторе, што ће се повољно одразити и на очување животне средине.

За суфинансирање овог пројекта Кабинет министра задуженог за координацију равномерног регионалног развоја Владе Републике Србије одобрио је локалној самоуправи 5.700.000 динара.

Будући да укупна вредност радова износи око 10.000.000 динара, остатак средстава потребних за реализацију предвиђеног пројекта општина ће обезбедити из сопственог буџета.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић