Због спречавања озбиљних поремећаја у снабдевању водом за пиће на територији општине Мали Зворник, изазваних прекомерном потрошњом и ненаменским коришћење воде за пиће, Општинско Веће општине Мали Зворник на телефонској седници одржаној дана 09.08.2021. године доноси

НАРЕДБУ

Којом се задужују ЈКП „Дрина“ Мали Зворник да док трају проблеми са водоснабдевањем грађана на територији општине Мали Зворник организује свој рад тако да се вода испоручује цистернама до базена за воду сваким даном (радним даном и викендом), уколико се укаже потреба за тим.

Наредба број: 06-1045/1 од дана: 09.08.2021.године