Због спречавања озбиљних поремећаја у снабдевању водом за пиће на територији општине Мали Зворник, изазваних прекомерном потрошњом и ненаменским коришћење воде за пиће, Општинско Веће општине Мали Зворник на телефонској седници одржаној дана 09.08.2021. године доноси

НАРЕДБУ

којом се задужује комунални инспектор општине Мали Зворник да изврши контролу спровођења Наредбе број 06-921/2021-1 од 09.07.2021. године Општинског већа општине Мали Зворник и достави Записник о извшеној контроли у року од седам дана.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Зоран Јевтић, с.р.

Наредба број: 06-1045/3 од дана: 09.08.2021.године