Мали Зворник, 10.04.2020. године

Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/107
Дана: 07.04.2020.године
Мали Зворник

 

На основу члана 41.став 1.тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања у Републици Србији Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 07.04.2020. године донео је        

П Р Е П О Р У К У

I

Налаже се ЈКП „Дрина“ Мали Зворник да ради потребе грађана врши дезинфекцију објеката пошта на територији општине Мали Зворник, пре свега простора у који улазе корисници и где се задржавају због обављања неке поштанске услуге.

II

Ову Наредбу објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник и огласној табли општине Мали Зворник.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Зоран Јевтић, дипл.инж.руд.