Mali Zvornik, 30.04.2020. godine

Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Štab za vanredne situacije
Broj: 06-668/160
Dana: 30.04.2020.godine
Mali Zvornik

 

Na osnovu člana 41.Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018), a u vezi sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“ broj 29/2020), Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik na sednici održanoj 30.04.2020. godine doneo je:

N A R E D B U

o stavljanju van snage Naredbe broj 06-668/155 od 27.04.2020.godine

I

Naredba broj 06-668/155 od 27.04.2020.godine kojom se ograničava radno vreme sa potrošačima u maloprodajnim objektima tokom trajanja vanrednog stanja, stavlja se van snage.

II

Naređuje se maloprodajnim objektima na teritoriji opštine Mali Zvornik da se pridržavaju odluka i preporuka nadležnih republičkih organa i kriznih štabova koje je osnovala Vlada Republike Srbije, a u cilju sprečavanja širenja virusa KOVID-19.

III

Nadzor nad sprovođenjem ove Naredbe vršiće Komunalni inspektor opštine Mali Zvornik.

IV

Ovu Naredbu objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji i oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik.

KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
Zoran Jevtić, dipl.inž.rud.