Република Србија
Општина Мали Зворник
Штаб за ванредне ситуације
Број: 06-668/37 
Дана: 21.03.2020.године
Мали Зворник

На основу члана 41.став 1.тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 87/2018) а у складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања у Републици Србији Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник на седници одржаној 21.03.2020. године донео је 

Н А Р Е Д Б У

I

Забрањује се на целој територији општине Мали Зворник рад свих угоститељских објеката, изузев оних који пружају услуге смештаја и преноћишта, до даљњег а најдуже до престанка ванредног стања.

II 

Забрањује се на целој територији општине Мали Зворник рад свих фризерских и козметичких салона и објеката у којима се приређују забавне игре (играонице), до даљњег а најдуже до престанка ванредног стања.

III

Ову Наредбу објавити на званичној интернет страници општине Мали Зворник и огласној табли општине Мали Зворник.

IV

Наредба ступа на снагу даном доношења.

КОМАНДАНТ ШТАБА
Зоран Јевтић, с.р.