Mali Zvornik, 05.06.2020. godine

Na putevima u opštini Mali Zvornik, na više lokacija, postavljeni su usporivači brzine kretanja automobila, sferna ogledala i obeleženi pešački prelazi i parking mesta. Nabavku i postavljanje navedene saobraćajne signalizacije obezbedila je lokalna samouprava, radi poboljšanja uslova za bezbedno odvijanje saobraćaja. 

Usporivači brzine, u ukupnoj dužini od 13 metara, postavljeni su u Bučevskoj ulici i mesnoj zajednici Sakar, u naselju Pašićev sokak.

U Bučevskoj ulici postavljena su dva usporivača od po 5 metara, a na putu u Sakaru jedan, u dužini od 3 metra.

Sferna ogledala postavljena su na ukupno četiri lokacije, u Donjoj Borini, Brasini i Donjem Naselju, na mestima nedovoljne preglednosti pri uključenju vozila sa opštinskog na državni put. 

Pešački prelazi i mesta za parkiranje obeleženi su u Donjoj Borini, kod zgrade Pošte, i u Svetosavskoj ulici u Malom Zvorniku. 

Radi poboljšanja bezbednosti na delu opštinskog puta u Železničkoj ulici u mesnoj zajednici Donje Naselje u Malom Zvorniku lokalna samouprava obezbedila je postavljanje odbojne zaštitne ograde.  Branik je metalni i postavljen je u dužini od 70 metara. 

Ograda na ovom delu puta ima višestruku zaštitnu ulogu i čini ulicu bezbednijom za saobraćaj, budući da se deonica prostire paralelno sa železničkom prugom, niz nagib i da je u neposrednoj blizini oštre krivine. 

Nabavka i postavljanje zaštitne ograde i saobraćajne signalizacije na putevima u opštini Mali Zvornik obavljeni su na predlog lokalnog Saveta za bezbednost, u skladu sa programom rada ovog tela u tekućoj godini, a finansirani su sredstvima iz posebnog budžetskog fonda, namenjenog za poboljšanje bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine. 

                Ljiljana Ristanović

{gallery}/2020/2020-06-05_saobracajna_signalizacija{/gallery}