Мали Зворник, 23.03.2020. године

Штаб за ванредне ситуације општине Мали Зворник донео је наредбу да правна лица и предузетници који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића, пружање наведених услуга, током ванредног стања, могу да наставе, уз примену посебних мера заштите запослених и корисника, ради спречавања ширења Корона вируса, тако да сервирање и послуживање хране не могу вршити непосредно у затвореном простору и у баштама на отвореном, без обзира да ли гости бивају послужени за столом или се сами послужују изложеним јелима и пићима. 

Пружање услуге послуживања хране и пића дозвољено је уз организовање доставне службе или преко шалтера за пружање услуге, без уласка у објекте лица којима се пружа услуга. 

У циљу спречавања ширења Корона вируса, наведена правна лица и предузетници дужни су да примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19, те да донесу посебан план примене мера, који је саставни део акта о процени ризика, који се доноси сагласно закону и прописима из области безбедности и здравља на раду. 

Јавним комуналним предузећима и свим осталим јавним предузећима на подручју општине, чији је оснивач локална самоуправа, наложено је да Штабу за ванредне ситуације општине Мали Зворник одмах доставе информацију о стању људских и материјалних ресурса и исте ставе на располагање Штабу. 

Јавна предузећа на подручју малозворничке општине чији је оснивач Република Србија у обавези су да тражену информацију о стању људских и материјалних ресурса доставе Републичком штабу за ванредне ситуације, односно Сектору за ванредне ситуације, и исте ставе Републичком штабу на располагање. 

Поводом дописа добијених од ветеринарских станица, у вези недоумица о раду ветеринара на терену за време ванредног стања, општински Штаб за ванредне ситуације констатовао је да ће општина Мали Зворник доставити Полицијској станици списак ветеринарских станица на подручју општине, које су надлежном министарству упутиле захтев, са именима запослених, за дозволу изласка на терен за време ванредног стања, те да ће им на основу тога бити омогућен рад у наредних неколико дана, до добијања званичне дозволе, коју издаје ресорно министарство. 

Командант Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник Зоран Јевтић информисао је чланове Штаба о препорукама добијеним од Министарства грађевинарства, саобраћаја  и инфраструктуре Републике Србије за организовање превоза за запослене током ванредног стања. 

Констатовано је да ће се запослени у Малом Зворнику, до даљег, превозити индивидуално до радног места, те да ће локална самоуправа, у случају потребе, организовати превоз за запослене у Дому здравља.  

Начелник полицијске станице Мали Зворник Радеко Петровић на седници Штаба изнео је податак да је за 819 лица на подручју општине Мали Зворник која су током седмице пре увођења ванредног стања у Републици Србији прелазила државну границу са Босном и Херцеговином одређена мера самоизолације у трајању од 14 дана, ради спречавања ширења Корона вируса. 

Због постојања могућности да, у новонасталим околностима, у неком тренутку, већина чланова Штаба за ванредне ситуације општине Мали Зворник, из различитих разлога, буде спречена и не буде у могућности да физички присуствује седницама, на данашњем заседању усвојен је закључак по којем ће, у таквим ситуацијама, моћи да буду одржане телефонске седнице Штаба. 

У вези рада Call центра Општинске управе Мали Зворник за помоћ старим угроженим суграђанима констатовано је да се овом центру дневно за помоћ обрати око 40 суграђана и да центар, за сада, постиже да одговори на захтеве и обезбеди тражену подршку. 

Љиљана Ристановић

{gallery}/2020/2020-03-23_stab{/gallery}