Обавештавају се грађани месне заједнице Доња Трешњица да захтеве за прикључак на водоводну мрежу могу подносити у просторијама ЈКП ДРИНА Мали Зворник код руководиоца Љиљане Радић.

Прикључење ће се вршити према условима ЈКП ДРИНА а у складу са свим законским прописима.

Напомињемо да се на водоводну мрежу могу прикључити само објекти који:

  • имају грађевинску дозволу,
  • објекти који су прошли поступак легализације / озакоњења, као и
  • објекти за које је покренут поступак озакоњења.

ЈКП „Дрина“ Мали Зворник