Дана 11.09.2020. године у каменолому „Амајић“, предузеће „STOBEX“ доо Лозница обавиће минирање.

Минирање би према плану требало да буде у периоду од 14,00 до 17,00 часова.

Припрему минирања и само минирање ће извршити предузеће „BEAT SRB“ Лозница.