Мали Зворник, 09. 04.2019. године 

Услуге социјалне заштите „Помоћ у кући“ за старија лица и одрасле особе са инвалидитетом на подручју општине Мали Зворник локална самоуправа наставиће да финансира у наредна четири месеца, захваљујући подршци Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије. За наставак реализације поменутог пројекта држава је определила 1.454.329,91 динара.  Уговор о наменском трансферу заменик председника општине Милош Радојчић потписао је 26. марта у надлежном министарству у Београду. 

Према речима председника општине Зорана Јевтића, реч је о очекиваним примањима из буџета Републике Србије на рачун општине Мали Зворник, наменски опредељеним за подршку старим и инвалидним лицима. 

„Добијеним средствима обезбеђен је наставак реализације услуга „Помоћ у кући“ и финансирање пројекта у наредна четири месеца, од маја до септембра текуће године“, објаснио је Јевтић, истичући да је општина Мали Зворник ову услугу од почетка године финансирала сопственим средствима, издвајајући за ту намену из буџета 1.118.000,00 динара. 

Он је најавио да ће локална самоуправа, ради наставка реализације ових услуга, ускоро расписати јавну набавку. 

Пружање услуга социјалне заштите „Помоћ у кући“ за старија лица и особе са инвалидитетом општина Мали Зворник тренутно реализује преко невладине организације „Каритас“ из Шапца, а Центар за социјални рад процењује којим лицима су ове услуге најпотребније. 

Услуге које обухвата програм подршке старим лицима јесу помоћ у обезбеђивању хране, набавка намирница, припрема лаких оброка, одржавање хигијене посуђа, помоћ у одржавању хигијене одеће, постељине, стана, набавка лекова, одвођење лекару и слично. 

Захваљујући пројекту „Помоћ у кући“, око 30 старијих грађана и инвалида на територији општине Мали Зворник током већег дела године добија неки вид помоћи у домаћинству. 

На иницијативу локалне самоуправе, уз подршку Републике Србије, ове услуге у Малом Зворнику претходно су реализоване у периоду од октобра 2017. до октобра 2018. године. 

Председник Јевтић напоменуо је да је општина Мали Зворник и раније била заинтересована да уз подршку надлежног министарства обезбеди реализацију ових услуга, али да због ограничења у погледу пружалаца услуга, којих ранијих година није било или нису испуњавали прописане услове, то није било изводљиво. 

 Он је навео да локални Центар за социјални рад нема лиценцу за овај вид услуга социјалне заштите, због чега реализација програма подршке старима није могућа преко те установе. 

На подручју малозворничке општине има око 10 геронтодомаћица, које поседују сертификате о завршеној обуци за помоћ у кући старим и инвалидним лицима, прописаној од стране Републичког завода за социјалну заштиту, па организације које испуне услове за пружање ових услуга могу да их ангажују као сараднике. 

Љиљана Ристановић