Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије определило је општини Мали Зворник 2.500.000 динара на име подршке за израду Просторног плана општине.

Уговор о додели поменутих средстава за суфинансирање израде планског документа председник општине, Зоран Јевтић, потписао је 23. маја, у Београду, наводећи да је на овај начин обезбеђена скоро половина средстава потребних за израду Просторног плана општине Мали Зворник.

Он је рекао да укупна вредност израде документа износи око 6.000.000 динара, те да ће остатак обезбедити локална самоуправа из буџета, како би што пре кренула у процес његовог доношења, будући да је то документ без којег није могућа реализација готово ни једног инфраструктурног пројекта.

У оквиру припрема за то, Одборници Скупштине општине Мали Зворник на 23. редовној седници, 29. маја, усвојили су предлог Одлуке о измени и допуни Просторног плана општине Мали Зворник.

Поменуте измене и допуне односе се на корекцију делова документа који се тичу грађевинског подручја, промене начина коришћења и усклађивања инфраструктурних коридора и заштитних зона уз водотокове, државне путеве и остале инфраструктуре, проширења гробаља са дефинисањем приступних путева, усклађивања локалних некатегорисаних путева са фактичким стањем и дефинисања инфраструктурних коридора преко парцела у приватном власништву, имплементације планова детаљних регулација, урађених у периоду од 2012. до 2023. године, а посебно планова детаљних регулација који се раде у оквиру пројекта „Чиста Србија“, у смислу дефинисања положаја постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) за свако насеље у општини Мали Зворник, као и положаја примарне фекалне канализације.

Одлука о измени и допуни Просторног плана општине Мали Зворник дотиче и потребе за спровођењем основних геолошких истраживања око Радаљског језера, неопходних ради утврђивања могућности стварања нове грађевинске зоне za развој туризма у Радаљу и на планини Борања, у пределу локалитета Шарена Буква.

„Lotel Media Group“ Лозница/Љ.Ристановић