28.11.2017. године

Општина Мали Зворник финансирала је набавку 31.700 садница багрема, храста и липе, за пошумљавање 31,7 ха приватних поседа грађана у 2017. години. Подела садница становништву по месним заједницама обављена је протекле седмице за укупно 26 грађана, који су се раније пријавили као заинтересовани за учешће у пројекту пошумљавања имања. 

Према речима председника општине Мали Зворник Зорана Јевтића, овогодишње пошумљавање коштало је 840.270,00, а обављено је у склопу мера које Општинска управа спроводи у циљу унапређења животне средине. 

„Куповини садница претходила је израда пројекта пошумљавања, са детаљним планом активности на терену, при чему смо посебно водили рачуна да пошумљавањем у што већој мери буду обухваћене зоне које су у повећаном ризику од поплава и клизишта, јер је то један од најбољих видова превенције ових проблема“, истакао је Јевтић. 

Набављено је 26.700 садница багрема, 4.000 садница храста и 1.000 садница липе, које ће власници имања на подручју малозворничке општине засадити на локацијама планираним за пошумљавање. 

„Врсте садница за набавку изабране су у договору са грађанима, у складу са потребама и могућностима на терену. Одлучено је да то буде багрем, храст и липа, јер су у питању врсте које се лако и брзо примају и не захтевају примену посебних мера“, објаснио је Бранко Радић, стручни сарадник за пољопривреду у Општинској управи Мали Зворник, додајући да наведене врсте дрвета, у односу на неке друге, доста брже пристижу за експлоатацију и представљају добар потенцијал за пчелињу пашу. 

Садња набављених младица биће обављена по принципу 1000 садница по хектару. 

На исти начин у протеклој години у општини Мали Зворник пошумљено је 58,03 ха површина у приватном поседу. За израду пројекта пошумљавања и набавку садног материјала, том приликом из наменског фонда у буџету утрошено је 2.750.000,00 динара. 

Љиљана Ристановић