28.11.2017. godine

Opština Mali Zvornik finansirala je nabavku 31.700 sadnica bagrema, hrasta i lipe, za pošumljavanje 31,7 ha privatnih poseda građana u 2017. godini. Podela sadnica stanovništvu po mesnim zajednicama obavljena je protekle sedmice za ukupno 26 građana, koji su se ranije prijavili kao zainteresovani za učešće u projektu pošumljavanja imanja. 

Prema rečima predsednika opštine Mali Zvornik Zorana Jevtića, ovogodišnje pošumljavanje koštalo je 840.270,00, a obavljeno je u sklopu mera koje Opštinska uprava sprovodi u cilju unapređenja životne sredine. 

„Kupovini sadnica prethodila je izrada projekta pošumljavanja, sa detaljnim planom aktivnosti na terenu, pri čemu smo posebno vodili računa da pošumljavanjem u što većoj meri budu obuhvaćene zone koje su u povećanom riziku od poplava i klizišta, jer je to jedan od najboljih vidova prevencije ovih problema“, istakao je Jevtić. 

Nabavljeno je 26.700 sadnica bagrema, 4.000 sadnica hrasta i 1.000 sadnica lipe, koje će vlasnici imanja na području malozvorničke opštine zasaditi na lokacijama planiranim za pošumljavanje. 

„Vrste sadnica za nabavku izabrane su u dogovoru sa građanima, u skladu sa potrebama i mogućnostima na terenu. Odlučeno je da to bude bagrem, hrast i lipa, jer su u pitanju vrste koje se lako i brzo primaju i ne zahtevaju primenu posebnih mera“, objasnio je Branko Radić, stručni saradnik za poljoprivredu u Opštinskoj upravi Mali Zvornik, dodajući da navedene vrste drveta, u odnosu na neke druge, dosta brže pristižu za eksploataciju i predstavljaju dobar potencijal za pčelinju pašu. 

Sadnja nabavljenih mladica biće obavljena po principu 1000 sadnica po hektaru. 

Na isti način u protekloj godini u opštini Mali Zvornik pošumljeno je 58,03 ha površina u privatnom posedu. Za izradu projekta pošumljavanja i nabavku sadnog materijala, tom prilikom iz namenskog fonda u budžetu utrošeno je 2.750.000,00 dinara. 

Ljiljana Ristanović