Он је саопштио да у наредном периоду предстоји и бетонирање 2,3 км локалних путева и прилаза, које ће општина реализовати у сарадњи са месним заједницама и власницима парцела. Укључујући израду пратеће техничке документације, планирано бетонирање коштаће око 3.100.000,00 динара. 

„Припремне активности за бетонажу предвиђених деоница су у току. Извршена је набавка неопходног грађевинског материјала и обављено потписивање уговора са председницима месних заједница и власницима парцела, који ће бетонажу вршити самостално“, објаснио је Јевтић и додао да ових дана треба да почне испорука грађевинског материјала по месним заједницама. 

Уређење некатегорисаних путева обављено је у Радаљу и Сакару, у насељима Јездимировићи, Пантелићи и Тешићи, у укупној дужини од око 2,5 км. У питању су деонице више пута оштећене услед јаких киша и поплава, па је њиховом адаптацијом уједно извршена превенција и смањен ризик од плављења овог подручја у будућности. 

Наведени путеви зантно су проширени, насути и утврђени ломљеним каменом и другим грађевинским материјалом. Сеоски пут у Јездимировићима у Радаљу уређен је у дужини од 1595,62 м, док је дужина обновљене деонице у Сакару 827,58 метара. 

Вредност обављених радова је око 6,5 милиона динара. Већи део овог износа, тачније 70,05 %, обезбедила је Општина Мали Зворник, док је преостала средства, од 29,05 %, дало надлежно министарство. 

Љиљана Ристановић 

/dokumenta/2017/2017-12-08_groblje/