Мали Зворник, 18.11.2014. год

Обука представника организација цивилног друштва у Подрињу и свих локалних заинтересованих страна за планирање управљања природним хазардом биће одржана од 02. до 04. децембра на Дивчибарама.

Обуци ће присуствовати 30 полазника, међу којима представници невладиних организација учлањених у Регионалну мрежу организација цивилног друштва у Подрињу и представници локалних заинтересованих страна, међу којима и представници циљних општина.

Тренинг ће имати три модула:

– Национална и међународна политика у области управљања природним хазардом, са позитивним примерима из праксе и студијама случаја

– Вештине стратешког планирања у области управљања природним хазардом

– Коришћење ГИС апликације као моћног алата за планирање управљања животном средином и усаглашавања методологије за прикупљање података на терену у циљним општинама и њиховом географском позиционирању

Обука представника организација цивилног друшта (ОЦД) у Подрињу и свих локалних заинтересованих страна за планирање управљања природним хазардом је једна од шест кључних активности у оквиру пројекта „Дијалог за превенцију природног хазарда“ које треба да допринесу остварењу постављених циљева пројекта и јачању капацитета и улоге организација цивилног друштва.