Нацрт Одлуке о буџету Општине Мали Зворник за 2021 годину

Јавни позив за јавну расправу – Нацрт Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2021. годину

Извештај са одржане Јавне расправе о нацрту Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2021. годину 

Одлука о буџету Општине Мали Зворник за 2021 годину

Одлука о I изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2021. годину

Обавештење буџетским корисницима општине Мали Зворник

Одлука о II изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2021. годину

Јавни позив за јавну расправу – Нацрт Одлуке о III изменама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2021. годину

Одлука о III изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2021. годину

Јавни позив за јавну расправу – Нацрт Одлуке о IV изменама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2021. годину

Одлука о IV изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2021. годину

Одлука о завршном рачуну буџета општине Мали Зворник за 2020. годину

Одлукa о V изменама и допунама одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2020. годину

Нацрт одлуке о V изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2020. годину

Одлука о завршном рачуну буџета општине Мали Зворник за 2019. годину

Извештај о спроведеној Јавној расправи о нацрту Одлуке о IV изменама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2020. годину

Нацрт одлуке о IV изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2020. годину

Одлукa о III изменама и допунама одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2020. годину

Извештај о спроведеној Јавној расправи о нацрту Одлуке о III изменама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2020. годину

Одлукa о II изменама и допунама одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2020. годину

Извештај о спроведеној Јавној расправи о нацрту Одлуке о III изменама Одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2020. годину

Инструкције за израду предлога ребаланса буџета за 2020. годину

Одлукa о I изменама и допунама одлуке о буџету општине Мали Зворник за 2020. годину

Одлука о буџету Општине Мали Зворник за 2020 годину