На основу члана 69. Статута општине Мали Зворник („Сл. лист општине Мали Зворник“, број: 21/18), након завршеног Јавног позива за подношење пријава за доделу седишта за бебе/децу за путничка возила број 06-1771 од 14.10.2019. године, Општинско веће општине Мали Зворник на седници одржаној дана 02.12.2019. године, донело је

ОДЛУКУ

О додели седишта за бебе/децу за путничка возила

Одлука