Општина Мали Зворник, као наручилац у поступку Набавке грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 4 сеоска домаћинства у оквиру Регионалног програма стамбеног збрињавања у Србији – W8, број набавке: RHP-W8-404-99, објављује Одлуку о додели Уговора у року од 3 дана од дана доношења.

Одлука о додели Уговора по Јавној набавци RHP-W8-404-99