На основу члана 10. и 12. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџета општине Мали Зворник („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 3/17) и Одлуке о буџету Општине Мали Зворник за 2022. годину („Службени лист општине Мали Зворник“ бр. 14/21, 1/22, 2/22 и 3/22), а на предлог Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџeта општине Мали Зворник за 2022. годину, председник општине Мали Зворник уз сагласност Општинског већа општине Мали Зворник, на седници одржаној 25.08.2022. године, доноси следећу

  О Д Л У К У

О начину и висини расподеле средстава традиционалним Црквама и верским заједницама за 2022. годину

I

На основу Извештаја Комисије за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама из буџeта општине Мали Зворник за 2022. годину, а уз сагласност Општинског већа општине Мали Зворник, расподељују се средства традиционалним црквама и верским заједницама у следећим износима

  1. Програм/пројекат „Прослава славе града и црквена слава,“ поднет од Српске православне црквене општине Мали Зворник,- износ предложених средстава 385.000,00 динара;
  2. Програм/пројекат „Уређење храма и порте,“ поднет од Српске православне црквене општине Мали Зворник,- износ предложених средстава 705.000,00 динара;

Одлука