Komisija  za  realizaciju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2016. godinu u opštini Mali Zvornik – Program dodele subvencija poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta, imenovana Rešenjem Predsednika opštine Mali Zvornik broj 06-209/2016-2 od 04.03.2016. godine, na sednici održanoj dana 11.02.2016. godine, donela je

ODLUKU

ZA DODELU SUBVENCIJA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U 2016. GODINI

Odluka o dodeli subvencija>>>

 

Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
KOMISIJA ZA DODELU SUBVENCIJA
Broj:06-209/2016-3
Datum:11.03.2016. godine
Mali Zvornik

 

        Komisija  za  realizaciju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2016. godinu u opštini Mali Zvornik – Program dodele subvencija poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta, imenovana Rešenjem Predsednika opštine Mali Zvornik broj 06-209/2016-2 od 04.03.2016. godine, na sednici održanoj dana 11.02.2016. godine, donela je

ODLUKU

ZA DODELU SUBVENCIJA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U 2016. GODINI

 

I

 

     UTVRĐUJE SE  Odluka za dodelu subvencija za otvaranje novih radnih mesta  u 2016. godini u opštini Mali Zvornik po Javnom pozivu 06-209/2016-1 od 18.02.2016. godine, iz sredstava budžeta opštine Mali Zvornik za 2016. godinu, u skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja za 2016. godinu u opštini Mali Zvornik, i to:

 1.      Samostalno zanatsko predioničarska radnja, pr Mitrović Zoran Drinska br. 27, M. Zvornik, PIB 101196301 čiji je zahtev zaveden pod  brojem 06-209/1-1 od 02.03.2016. godine;

                                                                                                Broj radnih mesta 2

2.      Zanatsko ugostiteljska radnja BRZA HRANA 4M, pr Milovan Jokić M. Zvornik, ul. Kralja Petra Prvog bb, PIB 109261277 čiji je zahtev zaveden pod  brojem 06-209/1-2 od 02.03.2016. godine;   

                                                                                                Broj radnih mesta 2

3.      Trgovinska zanatska radnja VLADO-PROMET M. Zvornik, pr Vladan Petković, ul. Vuka Karadžića br. 143, PIB 108338771 čiji je zahtev zaveden pod  brojem 06-209/1-3 od 03.03.2016. godine; 

                                                                                                Broj radnih mesta 2

4.      Samostalno prevozničko zanatska radnja JOVANOVIĆ MILADIN Radalj, M. Zvornik, PIB 102271745 čiji je zahtev zaveden pod  brojem 06-209/1-4 od 04.03.2016. godine;      

                                                                                                Broj radnih mesta 2

5.      WOLF KD Loznica, sa sedištem u Loznici, ul. Luke Stevića br. 10, matični broj:20017376, PIB: 103771774, Ogranak br.1 Radalj bb, koga zastupa  Dejan Živanović, čiji je zahtev zaveden pod  brojem 06-209/1-5;

                                                                                                Broj radnih mesta 3

                                                                                 

II 

Predsednik opštine Mali Zvornik i podnosilac zahteva zaključuju ugovor kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze i na osnovu koga će se vršiti isplata subvencije. 

III 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na sajtu opštine i na oglasnoj tabli opštine M. Zvornik.

IV 

Odluku dostaviti:Podnosiocima zahteva, Predsedniku opštine, Načelniku Opštinske uprave i arhivi.

 

Obrazloženje 

Na Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za otvaranje novih radnih mesta u 2016. godini koji je objavljen dana 26.02.2016. godine i koji je bio otvoren 8 dana od dana objavljivanja, blagovremeno se javilo ukupno 5 poslodavaca, i to:SZPR Zoran Mitrović Mali Zvornik, ZUR BRZA HRANA 4 M, M. Zvornik, TZR VLADO-PROMET M. Zvornik, SPZR JOVANOVIĆ MILADIN Radalj i „WOLF“ KD Loznica-ogranak 1 Radalj.

Razmatranjem prispelih zahteva utvrđeno je da su svi podnosioci zahteva u roku podneli celokupnu traženu dokumentaciju tako da svi ispunjavaju uslove konkursa, tako da je na osnovu kriterijuma iz Javnog poziva doneta  Odluka o dodeli subvencije poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta u 2016. godini.

                                                                           

                                                                        Predsednik Komisije
                                                                    Vesna Ilić, dipl. pravnik

 Odluka o dodeli subvencija>>>